Kontakt


Mechanika Maszyn Szyjących
Ryszard Biesiacki


Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 36
93-281 Łódź

Tel: +48 42 643 03 29
Mob: +48 501 840 155
email: info@szyjace.com.pl


UWAGA!:

Zgłoszenie naprawy, serwisu uzyskanie porady w zakresie świadczonych usług można dokonywać telefonicznie bądź też drogą email.

W celu dokonania zgłoszenia dobrze jest w miarę możliwości i własnej wiedzy przygotować sobie następujące dane techniczne ułatwiające przyjęcie prawidłowo zgłoszenia:Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy codziennie od 8.00 do 22.00

Zgłoszenia email przyjmowane są całodobowo. Po uzyskaniu informacji drogą email osoba z serwisu skontaktuje się telefonicznie z Państwem i potwierdzi przyjecie zgłoszenia w celu wykonania usługi.

Miejsce wykonania usługi to lokal klienta.